Powered By Blogger

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

เทคนิคการตีกลองประกอบกิจกรรมนันทนาการ

           หลายคนถามผมว่า ทำอย่างไรถึงจะตีกลองให้ไพเราะและสนุกได้ หลายคนบอกว่าชอบตีกลอง อยากลองตีกลองบ้าง ช่วยสอนให้ด้วย หลายคนมักจะคิดว่าคนที่ตีกลองได้ไพเราะนั้นเป็นพรสวรรค์ แต่สำหรับผม การตีกลองให้ได้เสียงที่ไพเราะ มีจังหวะเร้าใจ และสนุกสนาน มันอยู่ที่ “พรแสวง” มากกว่า “พรสวรรค์”
          ใครอยากตีกลองให้มีเสียงที่ไพเราะและจังหวะสนุกสนาน ให้ลองทำตามขั้นตอน ดังนี้
          ฟัง  เวลาท่านฟังเพลง ให้ฟังทำนองเพลง เนื้อร้องของเพลง จังหวะดนตรี ถ้าจะดีให้ท่านร้องเพลงนั้นให้ได้ด้วย ถ้าจำเนื้อเพลงไม่ได้ ให้เขียนเนื้อเพลงไว้ จากนั้นก็ให้ท่องจนจำได้ หรือไม่ก็จำเฉพาะจังหวะทำน้องเพลงก็ได้ โดยใช้วิธีการฟังเป็นประจำ ในขณะเดียวกัน ให้ท่านฟังเสียงกลองในเพลงนั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสียงกลองชุด กลองทอม รวมถึงเครื่องดนตรีชนิดอื่น เช่น ฉิ่ง ฉาบ
          เมื่อท่านแยกจังหวะเพลงได้แล้ว ท่านจะรู้ว่าเสียงกลองชุดเป้นอย่างไร กลองทอมลักษณะการตีเป็นอย่างไร  และมีเสียงแตกต่างกันอย่างไร ให้ท่านสมมติเสียงของกลองแต่ละชนิด แล้วคิดพร้อมเปล่งเสียงตาม เช่น ผู้ที่จะตีกลองทอม ปกติ กลองทอมที่ใช้ในเพลง จะมีอยู่ ๒ ลูก ซึ่งจะให้เสียงที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปมี ๓ เสียง คือ เสียงสูงกับเสียงต่ำ และเสียงตัด
                   เสียงสูง          ให้สมมติการออกเสียงว่า                  โปง
                   เสียงต่ำ          ให้สมมติการออกเสียงว่า                  ชึ่ง
                   เสียงตัด          ให้สมมติการออกเสียงว่า                  โจ๊ะ
          จังหวะกลองที่มักใช้ในกิจกรรมนันทนาการ มีหลายจังหวะ เช่น จังหวะรำวง และจังหวะ ชะชะช่า
การสมมติเสียงตามจังหวัดรำวง ให้ทำตามวิธีนี้
                   โจ๊ะ  ชึ่ง  ชึ่ง / โจ๊ะ  ชึ่ง  ชึ่ง / โจ๊ะ  ชึ่ง  ชึ่ง  ทำลักษณะนี้ไปจนจบเพลง 
การสมมติเสียงตามจังหวะชะชะช่า ให้ทำตามวิธีนี้
                    ชึ่ง  ชึ่ง โปง โปง  ชึ่ง / โจ๊ะ  ชึ่ง  ชึ่ง โปง  โปง ชึ่ง /
                     ชึ่ง  ชึ่ง  โปง โปง  ชึ่ง / โจ๊ะ  ชึ่ง  ชึ่ง  โปง  โปง  ชึ่ง /  ทำลักษณะนี้ไปจนจบเพลง
          ข้อควรระวัง ให้ฟังและคิดตาม  ออกเสียงตามจังหวะเพลง ฝึกทำบ่อยๆจนจำจังหวะเพลงได้
          ฝึก  หลังจาก ฟัง คิดตาม ฝึกออกเสียงตามจังหวะเพลงแล้ว ให้ท่านฝึกเคาะฝึกตีกลอง โดยพยายามการใช้มือทั้งสองข้าง ให้มีความสัมพันธ์กันกับเสียงกลองที่เรากำหนด โดยกำหนดความถนัดของตัวท่านเอง เช่น บางท่านถนัดที่จะเริ่มต้นด้วยมือซ้าย บางท่านถนัดที่จะเริ่มด้วยมือขวา
          สำหรับหลายท่าน ถามว่า หากเราไม่มีกลอง จะให้ฝึกกับอะไร ไม่ยาก เพราะ อุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าท่านสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ฝึกได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นโต๊ะ พื้นเตียง เก้าอี้ กะละมัง ถังสี สามารถนำมาฝึกได้ทุกอย่าง ที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวท่านเอง ความคิดกำหนดเสียงตามจังหวะ และมือทั้งสองข้างที่เคาะหรือตีลงไปตามจังหวะที่เราคิด
          สำหรับการวางมือ มือที่วางในการตีกลอง ให้ท่านใช้ส่วนของนิ้วมือ ๔ นิ้ว เรียงชิดติดกัน ตีลงหน้ากลอง แล้วปล่อยให้นิ้วกระเด้งขึ้นตามการสะท้อนของหน้ากลอง โดยไม่กดไว้ จะได้เสียงที่กังวานและมีความไพเราะ
          การกดนิ้วมือไว้จะใช้เฉพาะกรณีที่ใช้ เสียงโจ๊ะ เท่านั้น
          ลองฟังและฝึก เพียงสองวิธีนี้ ท่านจะสามารถตีกลองได้ดี และจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีฝีมือในการตีกลองประกอบกิจกรรมนันทนาการได้ไพเราะและสนุก ไม่แพ้ใครในโลก

          ที่เล่ามาทั้งหมด เป็นเพียงพื้นฐานง่ายๆ ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ เพียงแต่ว่า “จะลองทำหรือไม่”
เจ้าของความรู้      นายสมคิด  บุญธิคำ
ตำแหน่ง                พนักงานขับรถยนต์
สังกัด                     ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
***ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ http://www.cddudonthani.com/site/2016-06-20-03-25-32/km-corner/download/2-km/13-km 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น