Powered By Blogger

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง


๑) เกริ่นนำ
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มีแรงดึงดูดที่รุนแรงฝังติดอยู่ในความสัมพันธ์ของชีวิต  มนุษย์มักดิ้นรนกับความขัดแย้ง มีสงครามเกิดขึ้น  และโลกของธุรกิจเราไม่อาจจินตนาการได้ว่าแต่ละวันจะปราศจากความขัดแย้งและความเครียดที่มันทำให้เกิดขึ้น  เราต้องหาวิธีทำให้ความขัดแย้งของเราลดน้อยลง ธุรกิจ ครอบครัว และสัญญาสังคมสามารถส่งเสริมได้ หากมีความเข้าใจในความขัดแย้ง การแก้ไขความขัดแย้ง  เปรียบเสมือนแผนที่ของผู้บริหาร ความขัดแย้ง  แต่ละบทจะให้ความรู้แก่ท่านเป็นอย่างดี  เป็นแผนที่ที่จะสามารถชี้แนวทาง  สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งและแปรมันให้กลายเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ อย่าให้ความขัดแย้งทำให้กิจการของคุณต้องล่มสลาย  จงวางแผนเมื่อมันเกิด  และแก้ไขให้รวดเร็ว  คุณไม่อาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน   แต่คุณทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นลดน้อยลง  และสามารถจัดการได้ในที่สุด
๒) ขุมความรู้
การเตรียมความพร้อมเพื่อเจรจาต่อรอง
        1. การระบุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ว่าสิ่งที่ต้องการจากการเจรจาตอรองคืออะไร สิ่งที่จำเป็นต้องได้จริงคืออะไร จะยอมเสียอะไร เพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมา มีข้อจำกัดเวลา และข้อจำกัดอื่นๆ อย่างไรบ้าง
     2. การพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่ต้องพิจารณามีอะไรบ้าง ใช้อะไรสนับสนุน ฝ่ายตรงข้ามจะพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ อย่างไรบ้าง ระหว่างสองฝ่ายที่จะทำการเจรจาต่อรองกัน
     3. การเก็บรวบรวมข้อมูล จะเจรจาต่อรองกับใคร รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาบ้าง พวกเขาทำการเจรจาต่อรองอย่างไร พวกเขาต้องการอะไร สถานที่ และเวลาการเจรจาต่อรอง คือที่ไหน เมื่อไรมีทางเหลือกอื่นๆ ที่จะเป็นข้อดี และข้อเสียสำหรับเราหรือเขาหรือไม่ มีประเด็นที่เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เรามีอำนาจในการต่อรองอะไรบ้าง
     4. การทำตัวเป็นมิตร และการสร้างบรรยากาศ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายตรงข้าม สร้างบรรยากาศสำหับการเอาชนะร่วมกันได้อย่างไร
     5. การเตรียมความพร้อมสำหรับความขัดแย้ง ว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งพิจารณาถึงสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามจะต้องได้จริงๆ กับสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างไร
           6. การประนีประนอมเพื่อตกลงข้อเสนอ จะตอบโต้กับวิธีการในการตอบสนองความขัดแย้งของฝ่ายตรงข้ามอย่างไรเราพร้อมที่จะเสียอะไรได้บ้าง โดยมีข้อแม้อะไร เราคาดหวังจะได้อะไรตอบแทนจากที่เรายอมเสียไป
      7. การทำข้อตกลง และการยืนยันข้อเสนอ จะทำข้อตกลงให้เป็นทางการขนาดไหน จะต้อง
มีการขออนุมัติก่อนหรือไม่ จะต้องใช้เวลานานเท่าไร ขั้นตอนในการดำเนินงานมีอะไรบ้าง 
๓) แก่นความรู้
         การเจรจาต่อรองที่ประสบผลสำเร็จนั้น จะต้องจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ทั้งสองฝ่ายต้องการจะได้ เมื่อใดก็ตามที่นักเจรจาต่อรองมีความคิดว่า ฉันต้องชนะ และไม่สนใจกับอีกฝ่ายหนึ่งเลย ความหายนะก็มารออยู่ข้างหน้าแล้ว การเจรจาต่อรองแบบชนะด้วยกันทั้งสองฝ่าย (เอาชนะร่วมกัน) นี้เป็นวิธีการดำเนินธุรกิจที่ดี เพราะเมื่อทุกๆ ฝ่ายที่ทำการตกลงกันนั้นได้รับผลลัพธ์ที่พอใจร่วมกัน นั่นหมายถึงพวกเขาจะสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างประสบความสำเร็จ และแน่นอนในอนาคตพวกเขาอยากจะกลับมาทำงานร่วมกันอีก  การประนีประนอมก็เป็นความจำเป็นของการให้ และรับในการดำรงชีวิตประจำวันตามปกติ เพราะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยในการที่จะได้อะไรมาโดยไม่ต้องเสียอะไรไป ทุกๆ ครั้งที่จะได้รับอะไรมานั้นจะต้องมีต้นทุน หรือยินยอมเสียอะไรสักอย่างหนึ่งไปเสมอ หลายๆ คนจะไม่สมารถเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดีได้เลยถ้าไม่เปลี่ยนความคิดของตนเองเสียก่อน ลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักเจรจาต่อรองที่ประสบผลสำเร็จ ให้คุณพิจารณาถึงคุณลักษณะที่ดีที่คุณมีอยู่แล้ว และทำการพัฒนาในสิ่งที่คุณยังขาดอยู่ต่อไป


ผู้บันทึกความรู้  นายพยุงศักดิ์  ศรีระพรม  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สถานที่ติดต่อ   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี  ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  โทร.0-๔๒๒๔-๗๗๘๕
***ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่ http://www.cddudonthani.com/site/2016-06-20-03-25-32/km-corner/download/2-km/32-km

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น