Powered By Blogger

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กายบริหาร 10 ท่าพญายม

ความสำคัญ
กายบริหาร 10 ท่าพญายม ประกอบด้วย 1) ท่าเศียรสะบัด 2) หมัดคู่ 3) ชูเข่า 4) เกาตาตุ่ม 5) จุ่มให้ติด 6) บิดข้ามเศียร 7) เวียนรอบตัว 8) ทัวร์ข้างหลัง 9) ตั้งยุบข้อ 10) ต่อปรบมือ

กายบริหาร 10 ท่าพญายม  เป็นท่าทางการออกกำลังกายที่กรมการพัฒนาชุมชนใช้เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายในภาคเช้าของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ก่อนประจำการ และ พัฒนากรระหว่างประจำการ ตลอดจนการจัดค่ายเยาวชน ปัจจุบันศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนหลายแห่งยังนำไปใช้กับการฝึกอบรม กลุ่ม องค์กร ผู้นำชุมชน เครื่อข่ายและประชาชนทั่วไปด้วย

ที่มาของการบริหาร 10 ท่าพญายม
          ผู้เขียนได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับ 1 (ซี 1)  หรือ ตำแหน่งพัฒนากร 1 ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ก่อนประจำการ  หรือ พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 12  ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน กรกฎาคม สิงหาคม ปี พ.ศ. 2521 ในการฝึกอบรมมีการออกกำลังกายในภาคเช้าทุกวัน  ท่าหลักๆของการออกกำลังกาย คือ กายบริหาร 10 ท่าพญายม สอบถามวิทยากรผู้สอนได้ท่าออกกำลังกายนี้มาจากค่ายทหาร รุ่นแรกๆจะใช้ครูฝึกจากค่ายทหารมานำออกกำลังกายตอนเช้า  ในการฝึกอบรมพัฒนากรก่อนประจำการ  หลังจากนั้นก็นำมาฝึกกันเองและถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน  อาจจะมีการปรับปรุงท่าทางบ้างเล็กน้อยตามความเหมาะสมกับผู้เข้าฝึกอบรม

ประโยชน์ของกายบริหาร 10 ท่าพญายม
          ท่าที่ 1          เศียรสะบัด               บริหารต้นคอ/ใบหน้า/สมอง
          ท่าที่ 2          หมัดคู่                     บริหารแขน/หัวไหล่
          ท่าที่ 3          ชูเข่า                       บริหารข้อเท้า/หัวเข่า
          ท่าที่ 4          เกาตาตุ่ม                 บริหารแขน/หัวไหล่/เอว/ขา
          ท่าที่ 5          จุ่มให้ติด                  บริหารแขน/หัวไหล่/เอว
          ท่าที่ 6          บิดข้ามเศียร             บริหารแขน/หัวไหล่/สีข้าง
          ท่าที่ 7          เวียนรอบตัว              บริหารแขน/ใบหน้า/สายตา/ต้นคอ
ท่าที่ 8          ทัวร์ข้างหลัง              บริหารต้นคอ/ใบหน้า/ข้อมือ/แขน/หัวไหล่/
                                              กระดูกสันหลัง/เอว/สะโพก/เขา/ขา/ข้อเท้า
ท่าที่ 9          ตั้งยุบข้อ                  บริหารฝ่ามือ/ข้อมือ/ข้อศอก/แขนหัวไหล่
                                                คอ/กระดูกสันหลัง/ขา/ข้อเท้า
ท่าที่ 10        ต่อตบมือ                  บริหาร/ฝ่ามือ/แขน/หัวไหล่/ฝ่าเท้า/ข้อเท้า/หัวเข่า
                                                กล้ามเนื้อทุกส่วนและอวัยวะภายใน เช่น หัวใจ/
ตับ/ไต/ปลอด/กระเพาะอาหาร/ลำไส้/ระบบขับถ่าย และอื่นๆ (อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย)

ส่วนสรุป
การออกกำลังกายด้วย กายบริหาร 10 ท่าพญายม เป็นการออกกำลังกายจากท่าที่ง่ายๆและเบาๆ ไปหาท่าที่ยากและหนักขึ้น ทั้ง 10 ท่าถ้าหากปฏิบัติต่อเนื่องจะใช้เวลา ประมาณ 30 นาที มีประโยชน์มากสำหรับทุกส่วนของร่างกาย ปฏิบัติเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จะทำให้สุขภาพแข็งแรง  เริ่มแรกอาจจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อบ้างเล็กน้อย อย่าลืมก่อนออกกำลังกายด้วย 10 ท่าพญายมต้องวอร์มอัพร่างกายก่อนอย่างน้อย 5-10 นาที และคลายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายประมาณ 5-10 นาที  นอกจากนี้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานียังมีคู่มือกายบริหาร ๑๐ท่าพญายม แจกสำหรับผู้สนใจที่ต้องการนำไปใช้ในการออกกำลังกาย  สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 042 -247-785 /โทรสารหมายเลข 042-250-623
00000000000000000เจ้าของความรู้ นายสุวัฒน์ชัย  ทิพย์จันทร์ 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
สถานที่ทำงาน  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี 
สังกัด  สถาบันการพัฒนาชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน
***ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่  http://www.cddudonthani.com/site/2016-06-20-03-25-32/km-corner/download/2-km/31-km

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น